ladda ner Kyrkostudier : möte med kyrkböckernas rikedom pdf

ladda ner Kyrkostudier : möte med kyrkböckernas rikedom pdf

Kyrkostudier : möte med kyrkböckernas rikedom

  • Siffra: 282186316208884
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 4379)
  • Paperback : 177 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Runt om i världen har skilda slag av kyrkoanteckningar lämnat
sina spår. Den gängse uppfattningen av kyrkböckerna som en
produkt främst av stormaktstidens samhällssyn med överhet,
politisk och social kontroll, utskrivning av soldater etc, behåller
visserligen i vårt land sitt kompakta grepp över frågeställningar,
angreppssätt och resultat i den fortgående löftesrika forskningen.
Men en djupare bearbetning av den egentliga kyrkliga
infrastrukturen är i längden ofrånkomlig. Den spränger
tidigare teoriramar. Den är ofrånkomlig även med tanke på det
framväxande mångkulturella och mångreligiösa samhället, där
t ex invandrarkyrkorna har visat sig komma hit med sina egna
genuina noteringar om dop etc inom en i grunden gemensam
kyrkotradition, med Fader vår och Trosbekännelsen som första
textord muntligen och i motsvarande ABC-boktryck. I denna
bok berättar professor emeritus Egil Johansson, nestorn i kyrkostudier
i vårt land, om kyrkböckernas och kyrkostatistikens
historia. Men den visar också hur vi genom att studera anteckningarna
och siffrorna noggrant kan blicka in i framtiden.

Relaterade böcker