Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning : teori och praktik pdf

 Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning : teori och praktik pdf

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning : teori och praktik

  • Siffra: 824743460936593
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 2925)
  • Paperback : 183 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Mycket har skrivits om det gäckande pedagogiska ledarskapet, ofta på en övergripande nivå. Det saknas dock texter som integrerar vår kunskap om begreppets teori med dess praktik.

Den här boken erbjuder en vetenskapligt och erfarenhetsmässigt grundad förståelse av pedagogiskt ledarskap och hur det kan praktiseras. Författaren genomlyser begreppets skiftande inne börder och ursprung, men erbjuder också en verktygslåda - en metodbok för skolledare som ger en översikt av och en karta över olika till väga gångssätt i vardagens karusell. Det handlar också om rektors will and skill - det vill säga det som behövs utöver kunskap.
Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning vänder sig till förskole chefer, rektorer och skolchefer, men även till andra som är intresserade av pedagogiskt ledarskap och dess praktik.

Relaterade böcker