"Du kan inte kallas hora utan anledning, inte när alla skriver det" pdf epub

 "Du kan inte kallas hora utan anledning, inte när alla skriver det" pdf epub

"Du kan inte kallas hora utan anledning, inte när alla skriver det"

  • Siffra: 663565312713894
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 3259)
  • Paperback : 113 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

För de ungdomar som har vuxit upp med internet är nätet en plats där de umgås
och visar upp sig själva. I den polymedia ekologi som tekniken och internet
medfört, erbjuds ungdomar ett sätt att underhålla olika relationer och visa upp
olika identiteter. I den här studien undersöks hur unga tjejer interagerar med sin
omgivning på sociala medier och hur de upplever det näthat som förekommer där.
En central fråga i studien är hur det näthat de möter påverkar deras identitetsskapande
och deras syn på sig själva och andra.
Undersökningen som bygger på fem gruppintervjuer med totalt femton högstadietjejer,
visar att det i tjejernas agerande finns ett reflexivt tänkande om deras eget
beteende som kan benämnas socio-digital nätverksreflexivitet. Begreppet beskriver
det breda konsekvenstänkande som rör de relationer, kontexter och bekräftelser
som tjejerna såg som centrala delar i sina interaktioner och konversationer på sociala
medier. De gav också uttryck för en underliggande rädsla för att stigmatiseras,
vilken bottnar i en djupt rotad genusordning och föreställning om hur kvinnan
skall agera och se ut. Sådana föreställningar är hela tiden närvarande i tjejernas sätt
att positionera sig själva inför sina publiker på sociala medier, men även i deras
uppfattningar om sig själv, sitt utseende, sin kropp och vad det innebär att vara tjej
idag.

Relaterade böcker