läsa Utveckling på export? : EUs handelsavtal med Afrika och Latinamerika pdf

läsa Utveckling på export? : EUs handelsavtal med Afrika och Latinamerika pdf

Utveckling på export? : EUs handelsavtal med Afrika och Latinamerika

  • Siffra: 784731852500067
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 3669)
  • Paperback : 197 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Internationell handel ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling och utgå från fattiga människors perspektiv. Det beslutade den svenska riksdagen 2003 när Politik för Global Utveckling, PGU, lades till grund för Sveriges politik. Två år senare fastslog även EU att utvecklingsmålen ska utgöra navet för unionens politik och handel identifierades som ett viktigt instrument för att bekämpa fattigdomen i världen.

De senaste åren har förhandlingarna i världshandelsorganisationen WTO gått i stå. Det har istället blivit allt vanligare att handelsavtal sluts direkt mellan regioner och länder och EU har varit en av de mer aktiva aktörerna i detta. Trots försäkran om utvecklingsmålens centrala position har EU i samband med förhandlingar kritiserats för att försämra fattiga länders möjlighet att minska fattigdomen.

I Utveckling på export? ges en överblick av de handelsavtal som EU förhandlar med Afrika och Latinamerika, utifrån Sveriges och EU:s fastslagna mål om att de ska bidra till minskad fattigdom. Studien kartlägger innehållet i de förhandlingar som pågår och visar vilka konsekvenser avtalen kan få för länderna. Den visar även på flera åtgärder som Sverige kan verka för inom EU för att handelsavtalen ska lyckas bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Anika Agebjörn är journalist, författare och föreläsare med inriktning på frågor som rör global utveckling och handel

Relaterade böcker